Den bedste ordning til alle virksomheder er et ordentligt vikarbureau

Finder jeres virksomhed et godt vikarbureau, får I utallige fordele. Det perfekte vikarbureau er af den grund ofte en velfungerende hjælp for enhver virksomhed. Uden at spilde jeres sparsomme tid på afskedigelser eller ansættelser efter behov, kan din virksomhed uden besvær sikre, at bemandingen hele tiden er optimal. Dvs., at jeres virksomhed får muligheden for at tilpasse bemandingen efter jeres aktuelle behov i kortere eller længere perioder med flere opgaver end normalt el. mindre travlt. Af den grund vil et vikarbureau være en fleksibel samarbejdsmulighed, fx i forbindelse med langtidssygemeldinger, ferieafholdelse, midlertidige spidsbelastninger et cetera.

Mine nærmeste kollegaer og jeg anvendte i det første halvandet års tid i jobbet adskillige af virksomhedens ressourcer på afskedigelser eller ansættelser af personale, i min funktion som HR-konsulent i en større virksomhed inden for forlagsbranchen. Ude til et netværksmøde fortalte en tidligere studiekammerat, der ligeledes er HR-ansvarlig i en lignende virksomhed, om sit samarbejde med det samme vikarbureau. Til at begynde med tog det mig på sengen, hvor gode erfaringer hendes firma i realiteten havde med deres anskaffelse af vikarbureauet. Alt det det reelt er muligt at placere hos et vikarbureau, tog mig desuden på sengen. Siden det møde har vores virksomhed udviklet et effektivt samarbejde med det samme vikarbureau, som deres. En del gange, hvor vi har haft behov for assistance i nogle dage eller måske endda i halve + hele år, har vikarbureauet først og fremmest sikret os vikarer med de rette kompetencer til det specielle job fra dag til dag. At flere af vikarerne har været tilmeldt dette vikarbureau i ret lang tid, er fordelene ved samarbejdet.

En god fornemmelse af, hvilke kandidater som har evnerne til at garantere os en optimal hjælp, får alle konsulenter på vores vikarbureau som følge heraf. Sammen med netop denne samarbejdsaftale ordner vores vikarbureau dertil alle de praktiske opgaver som bl.a. selve lønudbetalingen, indbetaling til pension et cetera, alt imens vores afdeling kun skal indbetale et fast beløb per time direkte til vikarbureauet. Indledningsvist anvendte virksomheden kun vores vikarbureau ifm. vikarordningen. Efterhånden som vi i HR-afdelingen fik et større indblik i fordelene & mulighederne ved vores vikarbureau, begyndte vi at outsource nogle af de andre personaleopgaver til vikarbureauet ifm. projektansættelser samt ifm. faste ansættelser.

Erfaringen fortæller, at vikarbureauets konsulenter har kunnet aflæse firmaets krav samt kandidaterne særdeles godt. Haft muligheden for at hjælpe til med at udarbejde en præcis jobbeskrivelse samt personprofil i forhold til det aktuelle opgaver plus behov, og etablere vores kontakt til de allerbedste kandidater og lave færdighedstests og personprofilanalyser af de potentielle nye medarbejdere for mig og mine kollegaer i HR, har vores vikarbureau på det grundlag. Ydermere har vi i vores virksomhed haft stor glæde af det specielle Try & Hire koncept, med hvilket vi i virksomheden efter tre måneder af vikariatet kan vælge at fastansætte den pågældende medarbejder helt uden at have flere bekostninger til vikarbureauet.