Här får du information om Baracker med problemlösarfokus

Baracker är en benämning temporära byggnader eller boningar. Med temporär boning åsyftas att baracken ställs upp på en lokalitet där den nödvändigtvis inte kommer att tjäna permanent, utan bara som uppehälle fram tills det projekt den är delaktig i är över, eller någon annan mer permanent lösning etablerats. Baracker som har planerats fungera som temporära byggnader eller lokaler, kan t.ex. vara byggnadsmoduler. Här fungerar baracker under en tidsbegränsad fas som bostäder eller kontorsutrymme åt folk som arbetar på ett projektbaserat distrikt. Baracker från Expandia som tjänar i den här kontexten kan anpassas och modifieras efter det specifika ändamålet.

Kan även fungera som stationära möjligheter på krav på utrymmen eftersom de kan vara en ekonomisk lösning. Den enkla och anpassningsbara konstruktionen hos baracker innebär också att man har en större flexibilitet vad gäller deras placering.

Baracker är väldigt vanliga i sammanhang där man t.ex. har ett förhöjt befolkningsantal i kombination med avsaknad av utrymmen. Vad ingår i baracker som ska fungera som permanenta lösningar? Ja, det beror på vilken funktion permanenta baracker ska ha. Förväntningarna på baracker som ska fungera som skola, är kanske att det finns krokar att hänga upp sina plagg på i korridorer, diskbänkar och projiceringsduk eller tavla i lektionssalar. Förväntningar på ett omsorgsboende innebär att baracken är utrustad med hjälpmedel för att underlätta vardagen för äldre människor.

Lysandetillfälliga lokaler för problematiska situationer. Planslösningarna du får med Expandias tillfälliga lokaler är mångsidiga och förändringsbara. Du kan också få råd om effektiva planlösningar och utformningar av tillfälliga lokaler på sätt som vi anser vara fördelaktiga. Anledningar till att använda tillfälliga lokaler från Expandia – Enligt Byggnadsverkslagen och Boverkets byggregler har inte tillfälliga lokaler samma höga krav som vanliga byggnader, och därför är det en flexiblare lösning som kräver mindre förberedelser. De tillfälliga lokalerna kan vara ekonomiskt fördelaktiga vid varierande behov av lokaler, utan hänsyn till om behovet ligger i kortsiktiga lösningar eller mer långsiktiga.

Trots lägre krav på kvalitet från byggnadsverkslagen och boverket, innebär Expandias innovativa modulsystem möjlighet att snabbt lösa lokalbehov utan att behöva kompromissa med miljö och kvalitet.